Co mne zajímá

prozatím několik odkazů na zajímavé stránky

mudryprstu.sweb.cz/

www.moje-pravdy.cz/

www.mojemedunka.cz/

www.goscha.cz/

www.youtube.com/user/Gossscha1

mnoho o tom co mě zajímá najdete i na facebooku

 Na facebooku jsem našla nádhernou báseň, která přesně vystihuje podstatu metody RUŠ, do které jsem se zamilovala a přijala ji do svého života pro pomoc sobě i všem svým blízkým. Vězte, že blízkým je mi každý člověk, protože všichni jsme přišli z jednoho zdroje a do něj se vrátíme. Stačí jen říct a velmi ráda vám vše vysvětlím a budu vaším průvodcem po cestě ke štěstí :)

 

FB Pohlazení Duše     Vzkaz od Boha

Já ptám se:

Věříš, že myšlenkou svou tvoříš?
Věříš, že myšlenka a slovo tvůrčí sílu má?
Jestliže ano odpovíš,
pak se znova ptám:
Proč, když v tuto sílu věříš,
její kouzlo nepoužíváš?

Vše se děje nyní,
vše, co sis kdy myslela,
utváří dnešní tvoje činy,
vše, co jsi chtěla i nechtěla.

Jestliže v myšlenkách jsi obětí stále
a křivdu v sobě máš
pak věř, že vše bude se dít dále
a bolesti více zažít máš.

Ptáš se, proč jeden štěstí, bohatství a lásku má?
Já snadno Ti odpovím:
Sílu myšlenek k prospěchu svému užívá.
Je tvůrcem a pánem nad životem svým.

Jestliže tvrdíš:
Toto já neumím.
Pak to, co tvrdíš
stane se činem Tvým.

A věř, že to, co nyní špatné se Ti zdá,
je výsledkem přání a tvých postojů
však svůj hlubší smysl toto má,
je to jeden z tvých nezvládnutých úkolů.

Co nyní Tě dcero na duši bolí,
jsou vlastní přesvědčení Tvá,
jsou to Tvé vlastní křivdy a boly,
jsou to Tvá vlastní dogmata.

Jak doposud o sobě jsi smýšlela,
jaký je obsah myšlenek tvých
to je přesně to, čím život sis tvořila,
myšlením o sobě i o druhých.

Jdi zpět do časů minulých
ponoř se do vzpomínek
zkus vzpomenout chvíle časů bolavých
tam začal se utvářet Tvůj dnešní svět.

Tam obdržíš klíč ke štěstí
ač bolest můžeš znovu pocítit
věř, že myšlenky jsou jako návěstí,
tam přesvědčení svá můžeš podchytit.

Ta přesvědčení vedou stále kroky Tvé
ty sama jsi je přijala
podle nich hrají lidé kolem tebe role své
však tys podobu jim udala.

Až toto přijmeš
pak zjistíš, že sama svůj život tvoříš,
pak sama si vybereš,
co si necháš a co zboříš.

Já při Tobě vždy budu stát
a poznávat sám sebe
vždy Tě budu milovat
vždyť ty jsi já a já jsem kus Tebe.

autor: Míša Havierniková

 

 

 

 

 

Už existuje tolik názorů, jaký má člověk být, že nejlepší uděláme, když zůstanem, jací jsme.

J.Čapek